top of page

GDPR

 

 

 

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR) je nová legislativa EU, která výrazně zvýší ochranu osobních dat občanů.

Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU, který hájí práva jejích občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji.

GDPR přebírá všechny dosavadní zásady ochrany a zpracování údajů, na nichž unijní systém ochrany osobních údajů stojí a potvrzuje, že ochrana cestuje přes hranice současně s osobními údaji.

Více na webu ÚOOÚ >>>

Analýza a implementace GDPR

 

 

Chcete zjistit aktuální stav ochrany osobních údajů ve vaší společnosti ve smyslu GDPR? 

Máte zájem využít naše služby při aplikaci (implementaci) GDPR ve vaší společnosti?

 

Vyplňte prosím vstupní formulář:

bottom of page