top of page

Podmínky užívání a ochrana soukromí

Osobní údaje shromažďované na webových stránkách

1. Osobní údaje shromažďované na webových stránkách

1.1 Úvod

Poskytnutím osobních údajů na webových stránkách www.rvcnet.cz (kontaktní formulář, poptávka nabízených služeb) potvrzujete, že jste porozuměli podmínkám zpracování těchto osobních údajů v rozsahu uvedeném v tomto oznámení. Pokud nejsou pro konkrétní nabídku služeb uvedeny samostatné „Zásady ochrany osobních údajů“

1.2 Jaké osobní údaje jsou shromažďovány při návštěvě www.rvcnet.cz?

Web nevyžaduje pro přístup registraci – pokud se však účastníte některé z aktivit nebo služeb nabízených na adrese www.rvcnet.cz, budeme shromažďovat osobní údaje, které k poskytování těchto služeb potřebujeme. Může se jednat například o:

Adresní a identifikační údaje (např. jméno, příjmení, adresu);

Kontaktní údaje (např. telefonní číslo, emailovou adresu, poštovní adresu nebo číslo mobilního telefonu);

Popisné údaje (např. zpráva ve formuláři, poptávka nabízených služeb)

 

Web neshromažďuje Vaše citlivé osobní údaje.

 

Web nepodporuje vkládání komentářů pod články a příspěvky blogu. Chcete-li na obsah webu reagovat, můžete použít externí odkazy pro sdílení obsahu na Facebooku a Google+, kde vaše příspěvky podléhají výhradně podmínkám daného serveru.

1.3 Technické informace

Při návštěvě webu můžeme shromažďovat technické informace, např. adresu IP (internetový protokol), podrobnosti o stránkách, které navštívíte na www.rvcnet.cz, typ použitého prohlížeče a použité zařízení.

Tato webová stránka shromažďuje standardní protokolové a technické údaje, které měří a zlepšují efektivitu a diagnostiku webových stránek, spravují tuto webovou stránku, zjišťují, odkud přichází návštěvnost webových stránek a identifikují naše uživatele. Shromažďujeme také další informace prostřednictvím webových stránek, například aktivity a předvolby pro využití webových stránek, známé také jako demografické nebo profilové údaje. V této souvislosti používáme ke shromažďování těchto informací "cookies". Informace o těchto zásadách naleznete v ujednání o cookies.

1.4. Kdy shromažďujeme osobní údaje?

Osobní údaje od Vás shromažďujeme v následujících případech:

 • Požádáte, abychom Vás kontaktovali

 • Požádáte o některou z nabízených služeb

 • Zaregistrujete-li se na webinář

 • Kontaktujete-li nás prostřednictvím sociálních sítí

 • Kontaktujete-li nás s žádostí o další informace…

Shromažďujeme základní informace, které nám umožní se Vašim dotazem nebo žádostí zabývat.
U elektronických formulářů je uvedeno, které informace jsou povinné nebo dobrovolné.

 

1.5. Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být společností RVC NET s.r.o. zpracovávány pro tyto účely

 • Plnění smluvního vztahu

 • Provádění analýz a měření

 • Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů v případě zasílání např. newsletteru nebo jiných obchodních sdělení

 • Prosazení našich oprávněných zájmů, například aby naše záznamy byly aktuální a přesné.

1.6 Jak Vaše osobní údaje používáme?

Používáme pouze osobní údaje, které nám poskytnete, abychom mohli zpracovat Vaši žádost na službu, kterou pomocí webu nabízíme.

2. Použití cookies

2.1 Úvod

Informace o uživateli této webové stránky shromažďujeme automaticky a také ve chvíli, kdy se rozhodnete nám tyto informace sami poskytnout – například vyplněním kontaktní formulář, umístěný na našem webu. Všechny získané informace jsou důvěrně a společnost RVC NET s.r.o., je používá pouze v souladu s podmínkami uvedenými v tomto oznámení o ochraně osobních údajů.

2.2 Soubory cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou stahovány do Vašeho počítače nebo mobilního zařízení při návštěvě webových stránek. Soubory cookies nepoškozují Váš systém.

Soubory cookies může uživatel v nastavení svého webového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

Nastavení soukromí v počítači, kde lze použití cookies odmítnout či zakázat, najde uživatel
v menu internetového prohlížeče. Nastavení souborů cookies v nejčastěji používaných prohlížečích najdete na následujících webových stránkách:

Microsoft Edge

Google Chrome

Firefox
 

Soubory cookies používáme pro správu systému a analýzu návštěvnosti našich webových stránek za účelem zlepšení uživatelské zkušenosti a zlepšování našich služeb.

2.3 Správa cookies pro analýzu

Je možné rovněž zrušit zaznamenávání aktivit v režimu anonymizovaného procházení v rámci webových stránek, které je prováděno soubory cookies pro analýzu. Společnost RVC NET s.r.o. používá na svém webu službu Google Analytics. Pokud budete přesměrováni na webový server společnosti Google Analytics, kvůli generování cookies, můžete tento úkon odmítnout.

3. Doba uchování

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, tj. minimálně po dobu zajištění realizace Vaší objednávky, a dále po dobu, po kterou je společnost RVC NET s.r.o. povinna jakožto správce uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas.
V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po takto uvedenou dobu:

 • Plnění smluvního vztahu - do odvolání

 • Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových - max. 2 roky

 • Provádění analýz a měření - max. 6 měsíců

4. Práva subjektů údajů

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo:

(a) na přístup k osobním údajům, (b) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (c) požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu
s právními předpisy, (d) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, (e) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (f) na omezení zpracování osobních údajů.

5. Zabezpečení údajů

Zavedli jsme obecně uznávané technologické a provozně-bezpečnostní standardy, abychom ochránili osobní údaje před ztrátou, zneužitím, úpravami nebo zničením. Od všech zaměstnanců a představitelů naší organizace požadujeme, aby osobní údaje chovali v tajnosti. K těmto údajům mají přístup pouze autorizovaní pracovníci.

Vaše osobní údaje uchováme v souladu s našimi zásadami uchovávání údajů.

6. Kontaktujte nás

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte na adresu sídla RVC NET s.r.o.
Společnost RVC NET s.r.o.  si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva. Pokud se domníváte, že jsme Vám s Vaší stížností nebo obavami nebyli schopni pomoci, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, IČO: 70837627, tel.: +420 234 665 111, web: https://www.uoou.cz.

7. Aktualizace tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto oznámení o ochraně osobních údajů může být postupně upravováno nebo aktualizováno. Změny a dodatky k tomuto oznámení o ochraně osobních údajů jsou platné ode dne jejich zveřejnění. Přečtěte si prosím čas od času toto oznámení o ochraně osobních údajů, abyste zjistili, zda byly provedeny nějaké změny ve způsobu, jakým Vaše osobní údaje používáme.

bottom of page