top of page

ÚČETNICTVÍ

Zajišťujeme komplexní služby v oblasti vedení účetnictví, 
daňové evidence, rekonstrukce účetnictví, zpracování mezd 
a daňových přiznání, v segmentu malých a středních firem.

Prostřednictvím ekonomického informačního systému POHODA (Stormware s.r.o.) zajistíme služby externí hlavní účetní.

Zajišťujeme implementaci a správu tohoto ekonomického systému našim stávajícím i novým zákazníkům.

ÚČETNÍ OUTSOURCING

 • pro podnikatele, pro malé
  a střední firmy nabízíme  vedení účetnictví v naší společnosti - formou outsourcingu

 • pro fyzické osoby nabízíme vedení daňové evidence

 • vedeme účetnictví neziskových organizací

 

Účetnictví pro tyto subjekty zpracováváme na základě dodaných dokladů. Naše hlavní účetní zkontroluje a zaúčtuje doklady pořízené vaší účetní asistentkou nebo fakturantkou.

MZDOVÝ OUTSOURCING

 • zpracujeme mzdy a zajistíme placení odvodů, včetně povinností s tím spojených
  a odpovědnosti za zpracovávaná data

Vaše firma dodává pouze nezbytné podklady pro výpočet mezd. Dle dohodnutých podmínek vám pak zašleme diskrétní výplatní pásky a zajistíme převod všech vašich souvisejících plateb včas a na správné účty.

Součástí naší práce je i zpracování ročního zúčtování daní, příprava daňových přiznání, komunikace s úřady 
a zpracování statistických hlášení.

ÚČETNICTVÍ

ÚČETNÍ SUPERVIZE

Kombinuje výhody účetnictví vedeného vlastním oddělením a plného účetního outsourcingu. 

Vaše doklady jsou u vás pořízeny do informačního systému (nejsou tedy převáženy k externímu zpracování účetnictví) a zpracování účetnictví probíhá pomocí zabezpečeného vzdáleného on-line přístupu. 

Podmínkou účetní supervize je vlastnictví nezastaralého podnikového informačního / účetního systému.

 

Jako certifikovaný partner společnosti Stormware, vám nabídneme vhodnou variantu řešení a provedeme její implementaci.

Výhody
 • výhodná cena za provoz účetního
  a mzdového oddělení - náklady
  na provoz účetního oddělení outsourcingová firma dělí mezi více zákazníků – typicky jsou to náklady na vybavení a na školení

 • know-how: pracovníci outsourcingové firmy procházejí častými školeními, řeší podobné problémy u více podniků a v případě problémů se mohou poradit s kolegy. S tím souvisí i v dnešní době aktuální nedostatek kvalifikovaných a kvalitních pracovníků na určité pozice (typicky hlavní účetní nebo IT manažer).

 • outsourcingová firma je pojištěná proti případné škodě, kterou způsobí její pracovník, zatímco běžný zaměstnanec ručí jen do výše 3,5 násobku vlastního platu

 • outsourcingová firma neodejde každý rok na 5 týdnů na dovolenou

SUPERVIZE
bottom of page